Fastigheterna inom koncernen Buref är i dag förvaltade av

Umeå Förvaltning AB.

 

Ny adress för förvaltningen är www.umeåförvaltning.se

 

För uthyrning klicka här

 

För felanmälan klicka här