Kronoskogsvägen 23-27

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]