Kungsgårdsvägen 60

Denna byggnad är belägen på fastigheten Mosippan 3 som [...]