Älvstigen 18

Denna byggnad är belägen på fastigheten Björkfors 1:632 i Hemavan som ägs av Buref Älvstigen AB.

Fastigheten innehåller 2st byggnader, en flyghangar och en kontorsbyggnad. Den är byggd 1993 och förvärvad under 2021.

Här pågår det ett utvecklingsarbete för att utreda hur fastigheten framgent kommer att disponeras.

2021-09-08T11:49:50+02:00