Hem2022-04-08T07:53:19+02:00

Vi erbjuder ett varierat utbud av hyreslägenheter och lokaler i Umeå.

Välkommen till Buref!

Vår affärsidé är att äga hyresfastigheter och lokaler med huvudsaklig inriktning mot bostäder.

I dag förvaltas ca 19.000kvm bostäder och lokaler samt 34.500kvm industrimark inom koncernen

Burstedt Invest AB.

AKTUELL INFORMATION

Investeringar för miljön ger resultat

Vi har sedan vi tog över fastigheten Jennyhill 6 med adressen Sofiehemsvägen 64 arbetat med fastighetens energiprestanda. Exempelvis har vi byggt om undercentral, bytt uppvärmningskälla, bytt styrsystem och kopplat upp fastighetsdriften. Detta har gett resultat [...]

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster
sker via Umeå Förvaltning.

Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »