Som ni boende på Kronoparken vet har vi undersökt hur många av er som vill att debiteringen av hushålls-El skall ske individuellt istället för med schablon i hyresförhandlingen. Vi har i dagsläget fått svar från 90% av er och det är en kraftig majoritet (88%) för införande av individuell mätning. Vi kommer att gå vidare med frågan till hyresnämnden under våren.

Information om hur du kommer kunna följa din elförbrukning