Om Buref

Bolagets bakgrund

Buref AB är ett privatägt bolag som grundades av Tage och Carin Burstedt 1988 genom inköp av vår första fastighet Mosippan 3 som än i dag ägs och förvaltas inom koncernen.

Vår affärsidé är att utveckla och nyproducera bostadsfastigheter i Umeå stad för att hyresrätten skall vara en attraktiv boendeform nu och i framtiden. Utvecklingen sker genom omfattande investeringar i befintliga fastigheter, våra kunder skall kunna känna trygghet att när en fastighet är genomgången skall den var hållbar både med tanke på ekonomi och miljö.

Långsiktighet

Fastigheter
Vi är en långsiktig ägare som de senast 30 åren bara avyttrat fastigheter vid två tillfällen. Det första var när vi lämnade kommundelen Holmsund för att kunna fokusera på det som ligger i Umeå tätort. Det andra var försäljning av en enstaka fastighet Öst på stan för att kunna genomföra ett större förvärv på Grubbe i Umeå.

”Vi vill äga bra fastigheter, med bra hyresgäster som värdesätter service och kvalitet.” Gustaf Burstedt

Miljö
Genom att vi har ett långsiktigt perspektiv på vårt ägande satsar vi på energieffektiviseringar och bra driftsstyrning för att säkerställa att vi håller våra avtryck på miljön så låga som möjligt.

Vi har investerat i vindkraft och all el som vi förbrukar är 100% förnybar.

2021 installerades en solcellsanläggning på Klockarbäcken.

50% av bilarna i bolagets fordonspark är el- eller hybridbilar.

Hösten 2021 installerades 5st 5st laddplatser på 22kW på fastigheten Tulpanen 1

Samtliga fastigheter värms upp av antingen fjärrvärme som till absolut största del produceras genom en resurseffektiv omhändertagande av kommuninvånarnas hushållssopor eller genom egna värmpumpsanläggningar som drivs av 100% förnybar el.

I våra ny- och ombyggnationer strävar vi efter att använda hållbara material och samarbeta med leverantörer som dels förstår och dels delar vår syn på hållbarhet.

Ansvarsfulla investeringar
Investeringar i fastigheter skall ske i samklang med vår hållbarhetstanke och investeringar i värdepapper skall endast ske efter genomgång av hållbarhetsanalyser tillsammans med Söderberg & Partners.

Nyproduktion

2019 startade vi upp med vårt första större nyproduktionsprojekt av hyresrätter. Tulpanenprojektet innehåller nyproduktion av 60 hyresrätter i olika storlekar mellan 1,5 Rok och 3 Rok. Datum för färdigställande av hela projektet var november 2021.

Bolagsstruktur

Burstedt Invest AB är ägare till fastighetskoncernen Buref. I denna koncern ligger fastigheterna grupperade i bolag efter geografisk placering.

Vi är även delägare i fastighetskoncernen Kallkällbäcken Invest AB som äger fastigheter på teg och i västra Umeå.

Ägare av Burstedt Invest AB är Gustaf Burstedt efter en generationsväxling som genomfördes 2007.

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster sker via Umeå Förvaltning. Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »