Energiprojekt Kronoskogsvägen 5-392023-02-08T17:33:24+01:00

Energiprojekt

Vi har för avsikt att göra vår största miljöinvestering någonsin under perioden 2022 till 2024, detta skall utföras på fastigheten Kronojägaren 1 i Umeå med adress Kronoskogsvägen 5 till 39.

Ambitionen är att förvandla ett klassiskt område från miljonprogramsåren till ett område med klimatsmarta byggnader som uppfyller dagens nyproduktionskrav avseende energiförbrukning, med modern styrning och driftsövervakning som ligger i framkant.

Detta skall utföras på ett sätt som:

  • Är klimatsmart utifrån miljöval
  • Reducerar vår energiförbrukning med upp till 50%
  • Ger en ökad trygghet för våra hyresgäster avseende lås, belysning, kommunikation
  • Skapar en bättre inomhusmiljö avseende värme, ventilation och ljudisolering
  • Framtidssäkrar byggnaderna mot den klimatförändringen vi nu är inne i.

Generellt kring våra projekt vill vi alltid:

  1. Bygga hem som människor skall vilja bo och trivas i
  2. Bostaden skall upplevas modern och hållbar både nu och i framtiden
  3. Projektet skall lämna litet klimatavtryck både under produktionen och under byggnadens livslängd.

Detta projekt är mycket kostsamt och möjligt genom bidrag med finansieringen från EU.

Finansieras av Europeiska Unionen – NextGenerationEU

AKTUELL INFORMATION
Tidsplanering
Arkiv