Nu provar vi att riva med rivningsrobot för att arbetet skall gå fortare och störningar i bostaden skall bli mer kortvariga.