Markarbeten

 • Under helgen 16-19 december kommer tjälen att tinas upp mellan Kronoskogsvägen 15 och 17.
 • På måndag blir det avstängt mellan de husen och in- och utfart sker mellan Kronoskogsvägen 9-11.
 • På måndag:
  • Kulverten för vatten, el och värme mellan de husen friläggs.
  • Håltagning in för ny kulvertledning genomförs.
 • På tisdag:
  • Nedläggning av ny kulvert och återfyllning, gångvägen över till blå gård öppnas igen.

Ingen inkoppling genomförs utan vi avvaktar våren och varmare väder.

 • Ons-fredag:
  • Schaktning sker mellan garage och Kronoskogsvägen 11-15
 • Fredag eftermiddag stänger vi igen för Julledighet