Med anledning av Coronaviruset där risknivån nu från och med 16/3 är höjd till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige vidtar Buref AB, Kallkällbäcken Invest AB och Umeå Förvaltning AB försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning i vårt samhälle.

Generell information

Den allmänna rekommendationen från myndigheten är att människor med symtom, även milda, ska begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Du ska hosta eller nysa i armvecket och tvätta händerna ofta, och noggrant i varmt vatten.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Myndigheten har inte formulerat några specifika förhållningsregler för just den som bor i lägenhetshus.

Det finns alltså inget tydligt svar kring denna smittorisk men handhygien är viktigt och i de svenska fall som hittills spårats är det alltså nära kontakt mellan människor som ligger bakom spridningen.

Du måste tänka på att smittan överförs mellan människor och det är framförallt i små, trevliga sammanhang där man äter gott, skrattar tillsammans, pratar och är nära varandra som risken finns.

Beslut Internt i bolagen

  1. Samtliga resor i tjänsten är inställda.
  2. Sammankomster med mer än 30 deltagare skall vara verksamhetskritiska för att inte ställas in.
  3. Samtlig personal skall vara observant på symptom hos sig själv och de i sin närhet.
  4. Handhygienen är av största vikt och samtlig personal skall vara medveten om detta och sköta det så bra som möjligt.

Rekommendationer i kontakt med våra kunder

Då många av våra kunder är i en hög riskgrupp ex. äldre eller sjuka har vi beslutat att:

  1. Minimera kundbesök som inte är nödvändiga.
  2. Då vi är inne i människors bostäder skall vi hålla avstånd och ej ”dricka kaffe” , ej ta i hand eller uppehålla oss längre än nödvändigt i lägenheten.
  3. Skjuta fram lägenhetsunderhåll som ej är av akut karaktär inne i bostäderna.

Har du vistats eller har du familjemedlem som vistats i riskområdena de senaste 14 dagarna eller om ni har uppvisat något symtom, även milda sådana ber vid dig att meddela oss det innan besök i lägenheten.

Har du symptom och därigenom valt att isolera dig själv för att inte utsätta samhället för smittspridning och du inte har anhöriga nära till som kan vara dig behjälplig med ex. handling av matvaror tag kontakt med kontoret så skall vi vara er behjälpliga.