För dig som är hyresgäst

Nycklar

Till samtliga lägenheter ingår det tre stycken nycklar, vill du ha fler nycklar så går det att efterbeställa. Se länk nedan.

Beställning av nycklar till Kronoskogsvägen, Sofiehemsvägen 72, Furugränd och Backenvägen 48 »

Beställning av nycklar till övriga fastigheter »

Kom ihåg att vara rädd om dina nycklar då borttappade nycklar leder till kostsamma låsbyten.

Hyresavisering

Avisering sker elektroniskt till den E-post som du registrerat hos oss, i undantagsfall delas den ut i brevlådan. Avisering sker för varje kvartal med tre avier som förfaller den sista varje månad.

Är det så att du inte har registrerat din e-post för hyresavisering gör du det enklast genom att skicka en e-post till oss

Har du problem att betala din hyra så ber vi dig ta kontakt med oss omedelbart så vi inte går vidare med en uppsägning utan istället kan föra en dialog kring möjligheter till exempelvis avbetalningsplan.

Tidsaxel för sena hyresbetalningar »

Parkeringsplats

Bilplatser och carportar hyrs ut med 6 månaders uppsägningstid.

Garage hyrs ut med avtal som förlängs den sista december varje år om inte uppsägning sker 3 månader innan.

Om du säger upp ditt hyresavtal för bostaden följer per automatik även ditt avtal avseende bilplats med.

Störningar i boendet

Som boende i ett flerfamiljshus får man inte störa sina grannar. Vad som är störande kan variera från person till person men det viktiga är att respektera varandra och göra vad man kan för att alla skall trivas. Det finns inga tider då det är acceptabelt att störa utan man ska få känna ro i sin egen bostad. Har ni planerat en fest tag gärna kontakt och informera era grannar i förväg så ökar nog deras acceptans.

Har ni en granne som ni upplever stör, tag gärna kontakt med den granne och upplys den hur ni upplever det. Blir det ingen förbättring, tveka inte att ta kontakt med jouren så kommer de ut och gör ett besök. Är det återkommande störningar så ber vi er att ladda ned störningsschemat nedan för att kunna dokumentera hur och när du upplever att din granne stör.

Jourverksamhet

Vi har jour dygnet runt, men rycker ut då det finns risk för: fara för person- eller egendomsskada såsom: brand, vattenskada och strömavbrott. Dessa utryckningar är kostnadsfria för er som hyresgäst om ni inte själva orsakat dem genom vårdslöshet eller oaktsamhet.

Icke akuta jourutryckningar för åtgärder som faller inom ert eget ansvarsområde T.ex. låsöppning, byte av säkring i lägenhet/elmätare, byte av lampor, besök av störningsjour utför vi givetvis men debiterar Er för.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112

Intresse av annan bostad?

Här har vi våran interna intresseanmälan där du som redan är boende hos oss kan anmäla ditt intresse för att byta lägenhet pga andra behov såsom större/mindre, annan våning eller kanske en annan stadsdel.

Fyll då i formuläret i länken nedan och tryck sedan skicka så ska vi göra vårat bästa för att hjälpa dig.

Anmälan för intresse av annan bostad »

Ansökan om lägenhetsbyte

Ansökan om uthyrning i andra hand

VÄLJ OMRÅDE:

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster sker via Umeå Förvaltning. Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »