För dig som ska flytta ut

Vid uppsägning gäller normalt tre månader från och med den sista dagen den månad som uppsägningen kommer oss till handa.

Uppsägning av lägenheten, vad gäller återlämning med mera.

När du flyttar, tänk på att:

  • alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten, exempelvis dörrar, hatthyllor och gardinbeslag ska lämnas kvar i lägenheten
  • lägenheten ska vara städad och rengjord. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen
  • dekaler och dylikt ska avlägsnas och tas bort
  • heltäckande mattor utöver lägenhetens standard ska tas bort
  • ändra din folkbokföring hos skatteverket
  • genomföra adressändring i god tid

Besiktning

För att konstatera lägenhetens skick och att ovanstående åtgärder genomförts, görs normalt besiktning när lägenheten är tom. Om inte annan överenskommelse gjorts med hyresvärden ska därför åtgärderna gjorts före besiktningen. Fullföljer du inte skyldigheterna, tvingas hyresvärden debitera dig de kostnader som uppstår för att iordningställa lägenheten. Boka besiktning i god tid minst 1 vecka för planerad avflyttning, tider finns på vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Besiktningen tar ca. 45minuter.

Om du inte kan närvara själv vid besiktningen kontaktar vi dig efter utförd besiktning om det är något som du skall åtgärda eller ersätta. Om ditt kontrakt har upphört att gälla har du ingen rättighet att åtgärda någonting i lägenheten och blir därför ersättningsskyldig för eventuella skador på lägenheten, trasiga lampor, dålig städning eller dylikt. Så boka därför gärna besiktningstid innan den 1:a klockan 12 så har du möjlighet att göra åtgärder själv.

Nycklar

Kom ihåg att alla nycklar som tillhör lägenheten ska återlämnas till hyresvärden senast kl. 12.00 avflyttningsdagen.

Checklista

Ladda ned vår checklista nedan. Här får du tips om detaljer och ytor som lätt kan glömmas bort men som du måste städa/göra rent. Checklistan innebär dock inte att du kan låta bli städa/rengöra detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.

Tänk på att hyresgästen som kommer efter dig är den som anmärker på om städningen är dåligt utförd. Om du städar dåligt måste du betala för att någon annan måste rätta till det.

LADDA NED CHECKLISTA »
VÄLJ OMRÅDE:

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster sker via Umeå Förvaltning. Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »