Nu kopplas dessa fastigheter in på fjärrvärmenätet, för att få en säkrare driftsleverans och en miljövänlig bättre lösning. Vissa driftsstörningar kan förekomma under vecka 6 och 7. Upplever ni problem så ta kontakt med Umeå Förvaltning på 090-205 94 40.