Under 2019 startar vi vårt första stora nyproduktionsprojekt, då vi bygger 46 nya lägenheter på fastigheten Tulpanen 1 på Grubbe, detta gör vi tillsammans med NCC Sverige AB