Nu är skyddsrummet klart för godkännande, den norra tegelfasaden är klar, köken har påbörjats att montera och målningen invändigt och utvändigt pågår.

 

Uthyrning av etapp 2 pågår och under sommaren släpps den sista etappen med 16st lägenheter.