Fabriksgatan 1A-B

Denna byggnad är belägen på fastigheten Stora Björnen 10 [...]