Kronoskogsvägen 11-15

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]