Kronoskogsvägen 17-21

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]