Kronoskogsvägen 29-33

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]