Kronoskogsvägen 35-39

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]