Kronoskogsvägen 5-9

Denna byggnad är en del av fastigheten Kronojägaren 1 [...]