Kummelvägen 4

Denna byggnad är belägen på fastigheten Lådan 2 som [...]