Lagmansgatan 33A-B

Denna byggnad är en del av fastigheten Tulpanen 1 [...]