Segelgatan 10

Denna byggnad är belägen på fastigheten Målaren 4 som [...]