Storgatan 85

Denna byggnad är belägen på fastigheten Stora Björnen 13 [...]