Storgatan 87

Denna byggnad är belägen på fastigheten Stora Björnen 10 [...]