Uppsägning av Garage

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör hyreskontraktet för min garageplats
med adress enligt ovan att gälla från och med det månadsskifte som inträffar 6 hela månader efter
uppsägningstidpunkten till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avstädat bilplatsen.