Som ni nog har sett skall samtliga hårdgjorda ytor nu vara grov sopade i veckan. Fin sopning sker eftersom och beräknas vara klart under första halvan av juni. Grönytor tas eftersom i den takt de har tinat och tjälen gått ur jorden. Rabatter rensas under juni av våra sommarjobbare.