Det är med glädje vi kan presentera utfallet i den senaste kundundersökningen. Vi har sedan 2015 jobbat med att ta till oss av de kommentarer och signaler som kommit fram i undersökningen och kan nu se att det för tredje gången i rad ger ett förbättrat betyg.

NHI står för Nöjd Hyresgäst Index

NHI är ett medelvärde för tre frågor om hur nöjda hyresgästerna är totalt sett med sin hyresvärd. Dessa frågor är vanligt förekommande i NKI (Nöjd Kund Index) undersökningar och används bland annat i Fastighetsbarometern.

LHI står för Lojal Hyresgäst Index

LHI är ett medelvärde för tre frågor som handlar om nöjdhet inklusive lojalitet och beräknas på samma sätt som NHI.

Nu påbörjas arbetet med att utvärdera denna undersökning och se vilka delar som vi kan förbättra.

FÄ Umeå är det samlade resultatet av de tretton fastighetsbolag som tillsammans med oss genomförde undersökningen hösten 2021.