Det går inte alltid så fort som man vilja att bygga men 13 år efter projektidén föddes är det slutfört och hyresgäster har flyttat in.

Tack hyresgäster, NCC och tålmodiga grannar.