I dagarna smygstartar vårat energiprojekt på Kronoskogsvägen 5-39. På denna sidan jul kommer förberedande arbeten såsom byte av kulvert mellan husen på Kronoskogsvägen 5-21, nedläggning av nya dagvattenledningar runt Kronoskogsvägen 11-15, samt etablering av staket för arbetsplats och platskontor ske. Den 9 januari startar produktionen på plats. Första huset beräknas avslutas under aprilmånad.