Vi dagens samrådsmöte med Byggnadsinspektör från Umeå Kommun fick vi startbesked för projektet. Vissa förberedande åtgärder såsom schaktning och uppbyggnad av staket kommer ske på denna sidan året. Efter helgerna drar det igång på allvar den 9 januari.