Aktuell Information Energiprojekt2022-11-18T08:25:50+01:00

Startbesked

Vi dagens samrådsmöte med Byggnadsinspektör från Umeå Kommun fick vi startbesked för projektet. Vissa förberedande åtgärder såsom schaktning och uppbyggnad [...]

Uppdatering!

Nu är valet av fasadmaterial klart, vi kommer att gå vidare med en leverantör som heter Steni. Deras fasadskiva har [...]

Godkännande

Nu börjar det ta fart! Den 18/11-2022 har det delats ut lite mer information till boende på Kronoskogsvägen. Samt att [...]

VÄLJ OMRÅDE:

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster sker via Umeå Förvaltning. Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »