Denna byggnad är en del av fastigheten Polarräven 5 som ägs av Fastighetsbolaget Polarräven 5 AB där vi är delägare.

Byggnaden innehåller 2st lägenheter om 1 Rok. Den är ombyggd från garage till bostäder under 2015 och förvärvad under 2016.

Här pågår det ett utvecklingsarbete för att utreda hur fastigheten framgent kommer att disponeras. Exempelvis pågår ett planarbete för att utreda framtida exploateringsmöjligheter på fastigheten.

INFORMATION & DOKUMENT
För dig som ska flytta in
För dig som är hyresgäst
För dig som ska flytta ut
VÄLJ OMRÅDE:

Umeå Förvaltning

All förvaltning kring drift, administration, ekonomi och dialog med hyresgäster sker via Umeå Förvaltning. Det är också här du kan lämna intresseanmälan till lediga lägenheter.

LEDIGA LÄGENHETER »